Psihosocijalni tretman obiteljskih nasilnika

Psihosocijalni tretman obiteljskih nasilnika je zaštitna mjera čija je svrha zaustavljanje i sprječavanje daljnjeg nasilničkog ponašanja postizanjem pozitivnih promjena u ponašanju počinitelja nasilja u obitelji. Počinitelju obiteljskog nasilja koji se uključi u ovaj strukturirani tretman omogućeno je da stekne uvid i prihvati odgovornost za vlastito nasilno ponašanje, usvoji samokontrolu ponašanja, nauči niz socijalnih vještina i promijeni uvjerenja koja doprinose uspostavljanju nasilnog ponašanja. Zato se za psihosocijalni tretman obiteljskih nasilnika može reći da je u izravnoj funkciji zaštite žrtava obiteljskog nasilja i povećanja njihove sigurnosti.

Ova zaštitna mjera provodi se kod pravnih ili fizičkih osoba s kojima je ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa sklopilo ugovor o međusobnim odnosima za pružanje te usluge. Da bi se s nadležnim ministarstvom sklopio ugovor, pravne, odnosno fizičke osobe moraju ispuniti uvjete predviđene «Pravilnikom o načinu i mjestu provođenja psihosocijalno tretmana» (NN 78/06).

Psihosocijalni tretman obiteljskih nasilnika nije terapija usmjerena na dubinsku promjenu ličnosti, niti je liječenja psihički bolesnih osoba počinitelja nasilja. Osobe sa psihijatrijskom anamnezom upućuje se u zdravstvene ustanove gdje ih se tretira prema pravilima zdravstvene struke. Također, ukoliko se radi o osobama koji su teški ovisnici o alkoholu ili drogama, najprije je potrebno uspješno završiti tretman odvikavanja od ovisnosti da bi se osobu moglo uključiti u psihosocijalni tretman obiteljskih nasilnika. Činjenica je da mnogi obiteljski nasilnici nasilje počine pod utjecajem alkohola, ali to još uvijek ne znači da se radi o ovisnicima. Da li je riječ o ovisnosti ili zlouporabi sredstava ovisnosti stručnjak procjenjuje tijekom ulaznog postupka.

Istraživanja pokazuju da će od počinitelja koji se uključe i završe tretman neki prestati biti fizički nasilni i značajno će smanjiti zlostavljajuće i kontrolirajuće ponašanje; većina će prestati biti fizički nasilna, ali će zadržati neku razinu kontrolirajućeg ponašanja; neki će se nastaviti nasilno ponašati.


Tijekom trajanja tretmana posebna pozornost se posvećuje brizi za sigurnost članova obitelji i procjeni rizika.

Više...
 

Tretman se sastoji od ulaznog postupka tijekom kojega se radi stručna procjena mogućnosti postizanja promjene, vjerojatnost postizanja ciljeva tretmana i pojašnjavanje tretmanskog procesa.

Više...
 

Za one kandidate koji zadovolje kriterije postavljene u ulaznom postupku započinje provedba tretmana koja se odvija kroz najmanje 16 grupnih susreta u trajanju od po 2 sata.

Više...
 

Anketa

Psihosocijalni tretman obiteljskih nasilnika je zaštitna mjera čije je provođenje :
 
Baner