Psihološki profil počinitelja nasilja

Postoje tri glavna tipa nasilnika:

  1. Pasivno ovisni – čini ih oko 50% svih nasilnika. Oni su skloni izbjegavanju konflikata i potiskivanju ljutnje. Nasilni ispadi su im rijetki, događaju se smo u obitelji, a povezani su sa stresom ili se događaju u afektu. Pasivno su ovisni o svojoj partnerici, manje su skloni sukobima, ljubomori i izvanbračnim vezama. Nakon nasilnog ispada za kojega vjeruju da nije opravdan osjećaju žaljenje, krivnju, preuzimaju svu odgovornost na sebe, a često i iniciraju tretman. Često su trajno zaposleni, manje su skloni zlouporabi alkohola i imaju solidnu kontrolu ponašanja i strategija suočavanja.

  2. Ciklički – čini ih oko 25% svih nasilnika. Većina ih je nasilna samo unutar obitelji kada eksplodiraju ciklički, nakon nakupljene srdžbe. Konzervativnih su stavova prema ženama, imaju manjih problema s alkoholom, prekomjerno reagiraju na trivijalnosti i izrazito su ljubomorni i sumnjičavi. Prema partnerici imaju ambivalentan stav; ona je za njih ili utjelovljenje zla ili njihova kraljica.

  3. Psihopatski – čini ih oko 25% svaih nasilnika. Nasilni su stalno, i u obitelji i izvan nje. Veze su im nestabilne i kratke, partnerica je objekt kojega smiju kontrolirati, imaju najrigidnije i najkonzervativnije stavove prema ženama i vjeruju da je nasilje opravdano. Ne žele tretman i na njega slabo reagiraju ako ih se i uključi u njega, ne pokazuju niti malo žaljenja, a za svoje ponašanje krive partnericu. Vrlo su impulzivni, skloni izvanbračnim vezama, zlouporabi alkohola i od mlađe dobi su u sukobu sa zakonom.

 

Anketa

Psihosocijalni tretman obiteljskih nasilnika je zaštitna mjera čije je provođenje :
 
Baner