Stipe Jagnjić

diplomirani pravnik

DATUM ROĐENJA: 23. LISTOPADA 1970.GODINE
OBRAZOVANJE:
 • Kulturno umjetnička škola u Splitu, smjer novinarstvo
 • Pravni fakultet u Splitu
DODATNO OBRAZOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE:
 • Seminar za rad specijaliziranih policijskih službenika za mladež u predmetima maloljetničke delinkvencije, kazneno pravne zaštite djece i maloljetnika i nasilja u obitelji ( potvrda izdana od Ministarstva unutarnjih poslova )
 • Pedagoško instruktivni tečaj za mentore vježbenika više i visoke stručne spreme ( Uvjerenje o osposobljenosti izdano od Ministarstva unutarnjih poslova)
 • Pedagoško instruktivni seminar za predavače-instruktore na temu nasilja u obitelji i maloljetničke delinkvencije ( Potvrda izdana od strane Ministarstva unutarnjih poslova)
 • Edukacijski tečaj o alkoholom uzrokovanim poremećajima ( četiri semestra), Potvrda izdana od
 • Kliničke bolnice Sestre milosrdnice», Klinike za psihijatriju, Referentnog centra za alkoholizam
 • Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.
 • Domestic violence course ( certificate of United States, Department of Justice, International criminal investigative training assistance program)
 • Management training for the organisation of the police on the subject of domestic violence ( certificate of Admira, Netherlands )
 • Sudionik većeg broja seminara, tribina, okruglih stolova, predavanja , medijskih nastupa i drugih skupova u zemlji i inozemstvu na temu nasilja u obitelji, maloljetničke delinkvencije, nasilja među mladima, zaštite djece od nasilja putem interneta, zaštita prva privatnosti djece u medijima.
RADNI ISKUSTVO: Ministarstvo unutarnjih poslova
1990. do sada
 • 1990 - 1995. Prva policijska postaja Split
 • 1995 - 2001 Policijska postaja Kaštela ( kriminalistički službenik za obradu kriminaliteta i za predmete maloljetničke delinkvencije . zlostavljanja djece i maloljetnika i nasilja u obitelji)
 • 2001- 2008 Policijska uprava Splitsko-dalmatinska – Voditelj odsjeka za maloljetničku delinkvenciju ( rukovodio predmetima maloljetnike delinkvencije, nasilja u obitelji, nasilja među mladima, udaljenja i bjegova djece i mladih i drugim predmetima u zaštiti prava i interesa djece i maloljetnika).
 • 2009 - Policijska postaja Imotski ( načelnik policijske postaje)
OSTALO:
 • Član Županijskog povjerenstva za sigurnost u odgojno obrazovnim ustanovama
 • Stručni djelatnik u Klubu liječenih alkoholičara «Neslanovac»
JEZICI: Engleski jezik
OSTALE KVALIFIKACIJE : Rad na računalu

 

 

Anketa

Psihosocijalni tretman obiteljskih nasilnika je zaštitna mjera čije je provođenje :
 
Baner