mr. Danijela Didić

spec. kliničke psihologije

Stalni sudski vještak za psihologiju


DATUM ROĐENJA: 06. SRPNJA 1969. GODINE
JEZICI: ENGLESKI
OBRAZOVANJE:
 • EKONOMSKO, UPRAVNO, BIROTEHNIČKE ŠKOLA SPLIT
 • FILOZOFSKI FAKULTET U ZADRU (ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU, DODIPLOMSKI STUDIJ) Tema diplomskog rada: SOCIODEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE SUICIDENATA U DALMACIJI
 • FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU (ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU, POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ) Tema poslijediplomskog rada: STAVOVI I ZNANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA O ZLOSTAVLJANJU I ZAPUŠTANJU DJECE
DODATNO OBRAZOVANJE:
 • NEUROLINGVISTIČKO PROGRAMIRANJE (NLP) PRAKTIČARSKA EDUKACIJA. Diploma izdana od međunarodnog udruženja za NLP, dr. Richard Bandler
 • NEUROLINGVISTIČKO PROGRAMIRANJE (NLP) MASTER EDUKACIJA Diploma izdana od međunarodnog udruženja za NLP, dr. Richard Bandler
 • ŠKOLA ZA IZVRSNOST Uvjerenje izdano od tvrtke Creativa d.o.o. Zagreb
 • SELEKCIJSKI INTERVJU Uvjerenje izdano od tvrtke Creativa d.o.o. Zagreb
 • BIHEVIORALNO KOGNITIVNA TERAPIJA I STUPANJ Potvrda izdana od Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije
 • BIHEVIORALNO KOGNITIVNA TERAPIJA II stupanj Potvrda izdana od Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije
 • PSIHOSOCIJALNI TRETMAN POČINITELJA NASILJA U OBITELJI Potvrda izdana od Društva za psihološku pomoć Zagreb
 • EDUKACIJA ZA STALNOG SUDSKOG VJEŠTAKA - Mentor: doc.dr.sc. Gordana Buljan-Flander Mjesto provođenja edukacije: Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba
RADNO ISKUSTVO:  
1995. do sada

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

 1. Policijska uprava Zadarska (policijska službenica u Odjelu za droge)
 2. Policijska uprava Splitsko-dalmatinska (policijska službenica u Odjelu za droge; načelnica Odjela maloljetničke delinkvencije)
 3. Ravnateljstvo policije (policijska službenica u Odsjeku maloljetničke delinkvencije; policijska službenica za pripremu, nadzor i provođenje posebnih kriminalističkih poslova u Odjelu posebnih kriminalističkih poslova

Dužnosti i odgovornosti: Provođenje izvida kaznenih djela i podnošenje kaznenih prijava, rukovođenje složenijim kriminalističkim obradama, praćenje i nadzor rada policijskih službenika raspoređenih na poslove suzbijanja kriminaliteta maloljetnika i ostvarivanja kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnika, edukacija policijskih službenika, provođenje selekcije policijskih službenika za posebne kriminalističke poslove, edukacija i psihološka priprema policijskih službenika za provođenje posebnih kriminalističkih poslova.

1994 – 1995

RADIO BIOGRAD

Glavna urednica
Dužnosti i odgovornosti: Organizacija rada zaposlenika radija, izrada programskih sinopsisa, uređivanje i vođenje radijskog programa.

OSTALE KVALIFIKACIJE I VJEŠTINE:

- RAD NA RAČUNALU
- VOZAČKA DOZVOLA

BRAČNI STATUS: Udana, majka dvoje djece.
 

Anketa

Psihosocijalni tretman obiteljskih nasilnika je zaštitna mjera čije je provođenje :
 
Baner