Individualnim ili grupnim radom na sebi ne otvaraju se samo bolni sadržaji, već se ponovno uspostavlja mogućnost za kvalitetan život i rad, manje opterećen depresijom, brojnim konfliktima, lošom slikom o sebi ili destruktivnim razmišljanjima.

Osim grupnih psiholoških tretmana u udruzi «Psyhoaktiva» provode se i individualni tretmani koji pomažu pojedincu otkriti konstruktivna rješenja ili «izlaze» iz teških životnih situacija. U grupnim tretmanima članovi grupe djeluju kao korektiv, a klijenti imaju mogućnost osjetiti i prevladati različita iskustva i emocionalna stanja uz podršku ostalih članova grupe.
Psihološko savjetovanje je postupak kojim se pomaže pojedincu da u relativno kratkom vremenu dođe do konstruktivnih rješenja ili „izlaza“ iz teških životnih situacija. Razlikuje se od klasične psihoterapije najviše po tome što je psihoterapija dugotrajnija i obično se usmjerava na specifični odnos terapeuta i pacijenta koji pomaže otkrivanju i mijenjanju nefunkcionalnih ponašanja i doživljavanja te olakšavanju simptoma. U savjetovanju se definiraju problemi i analiziraju mogući načini njihovog rješavanja. U psihoterapiji se, kao i u savjetovanju, nastoje postići određene promjene u ponašanju klijenta i pomaže mu se shvatiti i prihvatiti „probleme“ i realnije se postaviti prema njima. Razlika je u načinu rada, brzini i dubini rješavanja problema, a važno je naglasiti da se ni u savjetovanju ni u psihoterapiji bez klijentovog angažmana ne može postići puno. Ukoliko klijent nije motiviran za promjenu, nepovjerljiv je prema metodi psihološke pomoći ili savjetovatelju to vodi otežavanju ili prekidanju započetog proces promjene. Psihološki tretmani u udruzi «Psyhoaktiva» trenutno se provode na načelima kognitivno bihevioralne terapije i gestalt terapije.
 
Baner
NOVOSTI
 
Posjete Sadržajima : 166004