Jedna od osnovnih djelatnosti udruge «Psyhoativa» je psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji.

Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji sudska je zaštitna mjera čiji je osnovni cilj trenutno zaustavljanje i sprječavanje nasilničkog ponašanja u obitelji. To se postiže uključivanjem počinitelja nasilja u strukturirani kognitivno bihevioralni tretman. Stručnjaci «Psyhoaktive» su psiholozi i socijalni radnici s dodatnim završenim stručnim usavršavanjem za rad s obiteljskim nasilnicima. Udruga «Psyhoaktiva» je trenutno jedina pravna osoba u SD županiji koja je registrirana za rad s obiteljskim nasilnicima i koja je za obavljanje te djelatnosti dobila licencu Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Iskustva u zemljama s duljom tradicijom provedbe psihosocijalnog tretmana pokazuju da se može očekivati da oko 70% nasilnika koji uspješno završe tretman, slijedeće dvije godine neće ponoviti nasilje u obitelji.

Počinitelju obiteljskog nasilja koji se uključi u ovaj strukturirani tretman omogućeno je da stekne uvid i prihvati odgovornost za vlastito nasilno ponašanje, usvoji samokontrolu ponašanja, nauči niz socijalnih vještina i promijeni uvjerenja koja doprinose uspostavljanju nasilnog ponašanja. Zato se za psihosocijalni tretman obiteljskih nasilnika može reći da je u izravnoj funkciji zaštite žrtava obiteljskog nasilja i povećanja njihove sigurnosti.

Ova zaštitna mjera provodi se kod pravnih ili fizičkih osoba s kojima je ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa sklopilo ugovor o međusobnim odnosima za pružanje te usluge. Da bi se s nadležnim ministarstvom sklopio ugovor, pravne, odnosno fizičke osobe moraju ispuniti uvjete predviđene «Pravilnikom o načinu i mjestu provođenja psihosocijalno tretmana» (NN 78/06).

Psihosocijalni tretman obiteljskih nasilnika nije terapija usmjerena na dubinsku promjenu ličnosti, niti je liječenje psihički bolesnih osoba počinitelja nasilja. Osobe sa psihijatrijskom anamnezom upućuje se u zdravstvene ustanove gdje ih se tretira prema pravilima zdravstvene struke. Također, ukoliko se radi o osobama koji su teški ovisnici o alkoholu ili drogama, najprije je potrebno uspješno završiti tretman odvikavanja od ovisnosti da bi se osobu moglo uključiti u psihosocijalni tretman obiteljskih nasilnika. Činjenica je da mnogi obiteljski nasilnici nasilje počine pod utjecajem alkohola, ali to još uvijek ne znači da se radi o ovisnicima. Da li je riječ o ovisnosti ili zlouporabi sredstava ovisnosti stručnjak procjenjuje tijekom ulaznog postupka.

Istraživanja pokazuju da će od počinitelja koji se uključe i završe tretman neki prestati biti fizički nasilni i značajno će smanjiti zlostavljajuće i kontrolirajuće ponašanje; većina će prestati biti fizički nasilna, ali će zadržati neku razinu kontrolirajućeg ponašanja; neki će se nastaviti nasilno ponašati.

 
Baner
NOVOSTI
 
Posjete Sadržajima : 166002